Aanmelding nieuwe leerling

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen op De Hoeksteen. Zo kunt u zich een beeld vormen van het onderwijs dat gegeven wordt en de sfeer komen proeven. Directeur Nathan Eikelenboom zal u een rondleiding geven en u graag meer over de school vertellen. Aan het einde van dit gesprek krijgt u het aanmeldingsformulier mee, dat u ingevuld weer bij ons kunt inleveren. Omdat we de keuze voor een basisschool een belangrijke stap vinden nemen we de tijd voor dit proces met u. Mede om die reden hebben wij ervoor gekozen om het aanmeldformulier niet digitaal aan te bieden, maar dit in combinatie met een kennismaking fysiek uit te delen. Voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek en rondleiding kunt u contact opnemen met nathaneikelenboom@fluenta.nl
PC Basisschool De Hoeksteen
Burg. v / d Boschlaan 22
3956 DC Leersum
Tel: 0343-452901

© Copyright De Hoeksteen Leersum

Search