Participatie

Wij zien het onderwijs als een relatiedriehoek tussen de leerkracht, het kind en zijn of haar ouders. Daarom vinden wij het belangrijk dat we vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind. De ouders van onze school  zijn nauw betrokken bij de schoolontwikkeling en worden regelmatig gevraagd voor hulp in de klas of om mee te gaan met een excursie. Iedere groep werkt met groepsouders, die als aanspreekpunt voor de leerkracht fungeren bij te organiseren activiteiten.

Daarnaast kunnen ouders zitting nemen in een Medezeggenschapsraad (MR) of in de Oudercommissie (OC).

De MR is in elke school wettelijk verplicht aanwezig en wordt gevormd door een vertegenwoordiging van twee leerkrachten en twee ouders per school. Regelmatig vergadert de MR en spreekt over alle aangelegenheden die de school betreffen. Daarnaast vormt deze raad eigen voorstellen en standpunten en draagt deze uit naar de directie, maar ook naar leerkrachten en ouders.

Heeft u vragen of ideeën, mail dan gerust naar mrhoeksteen@fluenta.nl.

Voor meer informatie over de MR verwijzen wij u door naar de schoolgids.

PC Basisschool De Hoeksteen
Burg. v / d Boschlaan 22
3956 DC Leersum
Tel: 0343-452901

© Copyright De Hoeksteen Leersum

Search