Thematisch werken

We bieden de vakken van wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie aan binnen een thema. Jaarlijks worden er een aantal thema’s vastgesteld waar schoolbreed aan gewerkt wordt. Een thema is opgebouwd uit lessen, verwerking en onderzoek. Hierbij komen “Leren betekenisvol maken”, “De leerling leert” en “Laten zien wat je geleerd hebt” optimaal tot hun recht. Aan de thema’s worden educatieve uitstapjes gekoppeld. Naast deze thema gerelateerde uitjes kunnen er nog andere activiteiten zijn waarbij we met de leerlingen op stap gaan, bijvoorbeeld het bezoeken van een museum, natuuruitjes of een kerkbezoek
PC Basisschool De Hoeksteen
Burg. v / d Boschlaan 22
3956 DC Leersum
Tel: 0343-452901

© Copyright De Hoeksteen Leersum

Search