Plusgroep

Leerlingen die meer aankunnen en meer uitdaging in de leerstof nodig hebben, krijgen ook speciale aandacht op De Hoeksteen. Binnen de methodes is extra oefenstof aangegeven die deze leerlingen kunnen maken. Bovendien gebruiken we voor deze leerlingen speciale leerstof waaraan ze zelfstandig mogen werken. Als vanuit de bespreking van het protocol blijkt dat de Plusgroep een goede aanvulling is, wordt de leerling aangemeld bij de Plusgroepleerkracht. Bij dit proces is ook de intern begeleider betrokken en uiteraard worden ook de betreffende ouders hiervan op de hoogte gesteld. De Plusgroep wordt begeleid door een leerkracht, die in overleg met collega’s de inhoud van de Plusgroep bepaalt. De lessen van de Plusgroep worden gegeven in het zgn. Plusgroeplokaal op De Schakel.
PC Basisschool De Hoeksteen
Burg. v / d Boschlaan 22
3956 DC Leersum
Tel: 0343-452901

© Copyright De Hoeksteen Leersum

Search