Visie en Missie

Onze school wil vanuit veiligheid en betrokkenheid goed onderwijs op maat bieden, waarbij talenten worden herkend, ontwikkeld en ingezet. In een uitdagende, betekenisvolle leeromgeving stimuleren we eigenaarschap, zelfreflectie en creativiteit in denken en doen. We werken aan toekomstbestendige (sociale) vaardigheden.

Op De Hoeksteen verzorgen we onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij we oog hebben voor de individuele leerling en ons open opstellen. Er is wederzijds respect: zonder relatie geen prestatie. We zien de bijbel als inspiratiebron en we spreken met kinderen over wat de verhalen ons kunnen leren. We stellen ons open op naar andere godsdiensten of levensovertuigingen. Samen met de ouders en verzorgers willen we de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen.

Om te kunnen leren, is het van belang dat kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen. De leerkrachten werken hier bewust aan in de groep, maar ook u als ouder hebt hierin een belangrijke, stimulerende rol.

In de praktijk zien wij dit terug in de hoge betrokkenheid van het team bij de ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast zetten wij The Leader in Me in om het persoonlijk leiderschap van kinderen te ontwikkelen.
PC Basisschool De Hoeksteen
Burg. v / d Boschlaan 22
3956 DC Leersum
Tel: 0343-452901

© Copyright De Hoeksteen Leersum

Search